BREVIATORES

BREVIATORES
BREVIATORES
in Nov. περὶ τῶ Υ῾πάτων. §. τοὺς μέντοι, dicuntur Brevium Scriptores. Sed et sic dicuntur in Curia Romana Officiales, qui Rescripta eiusdem Curiae et scribunt et dictant. Prateius apud Ioh. Calvin. Lexic. Iurid.

Hofmann J. Lexicon universale. 1698.

Игры ⚽ Поможем решить контрольную работу

Look at other dictionaries:

  • Breviatōres — (lat.), die Verfasser der kaiserlichen Rescripte …   Pierer's Universal-Lexikon

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”